ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στην ιστοσελίδα μπορεί να γίνει χρήση Cookies για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της, όπως καλύτερη ταχύτητα και επιλογή σωστής γλώσσας εμφάνισης.

Δεν γίνεται καμία τοπική αποθήκευση προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.

Τα προσωπικά δεδομένα που δίνονται μέσω email για την ολοκλήρωση κράτησης, κρατιούνται σε μορφή email μέχρι την ολοκλήρωση της διαμονής σας στο κατάλυμα ως αποδεικτικά της συμφωνίας για την κράτηση και την επικοινωνία.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για κράτηση στο κατάλυμά μας, τότε τα email διαγράφονται σε διάστημα έως 15 ημερών!

Κανένα από τα στοιχεία σας, (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email κτλ.) δεν χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς λόγους!